Year: 2013

Lucky Kabootar
Director: Shammi Chhabra
Writers: Shammi Chhabra, Shyam Goel
Stars: Sanjay Mishra, Eijaz Khan, Ravi Kishan