Year: 2014

Share on Facebook Share on Twitter


Guns Of Benaras
Release Date: Year 2014
Genre: Action
Starring: Vinod Khanna, Karan Nath, Nathalia, Zarina Wahab, Abhimanyu Singh,Ganesh Venkatram, Shilpa Shirodkar, Mohan Agashe, Tej Sapru, Tanvi Rao, Salim Baig, Sahdev Girish,Samar Katyaan, Ashok Pathak, Aakash Sinha, Vinod Jaywant,Anshul Gupta.
Directed By: Shekkhar Suri
Produced By: Ashok Munshi & Shaina Nath