Lootnewale Reprise Lyrics

Ho teri tanashai nhi chalne denge
(Hoye hoye..)
Re apna morcha nhi tulne denge
(Hoye hoye..)

Ho teri tanashai
Nhi chalne denge
(Hoye hoye..)
Re apna morcha nhi tulne denge
(Hoye hoye..)

Teri loha laathi nahi chalegi
Teri ek lihaathi nahi chalegi
Teri loha laathi nahi chalegi
Teri ek lihaathi nahi chalegi

Ab chale hathoda
Hathoda, hathoda aur daraati
Hat lootne wale
Hat lootnewale..
Hat lootne wale

Jiski kheti uski zameen hai..
Re Babaji ki dhons nahi hai
Jiska ganna uske ganderi
Hat lootnewale
Hat hat lootnewale
Hat hat lootnewale..

Published:
Updated: