Percentage Lyrics

Pass hoke bhi mein fail ho gaya
Saara jahaan jaise jail ho gaya
O pass hoke bhi mein fail ho gaya
Saara jahaan jaise jail jail jail
Ab main jaaun, ab main jaaun, jaaun kahan
Muh dikhaun, muh dikhaun, dikhaun kahan

Daddy pooche mere percentage
Kaise bataun mere percentage
Cheekhe chilaaye mere percentage
(aayi o, aayi o, aayi o, ho, ho ..)

It makes me lie mere percentage
It makes me cry mere percentage
Bas 35 mere percentage
(aayi o, aayi o, aayi o, ho, ho ..)

Ab main jaaun, ab main jaaun, jaaun kahan
Muh dikhaun, muh dikhaun, dikhaun kahan

Exam se pehle
Khel ta tha main PS2
Ab yeh saali duniya
Haan yeh saali duniya
Kehti hai mujhe

Faltu
Ab main jaaun, ab main jaaun, jaaun kahan
Muh dikhaun, muh dikhaun, dikhaun kahan

Shankara, I dont know, dont know, what you got
I dont know, dont know, what you got
But I want to show what I got
But I da da reena

Baap denge saare gift mein mujhe
Oh my god karle lift tu mujhe
Baap denge saare gift mein mujhe
Oh my god karle lift tu
Ab main jaaun, ab main jaaun, jaaun kahan
Muh dikhaun, muh dikhaun, dikhaun kahan

Daddy pooche mere percentage
Kaise bataun mere percentage
Cheekhe chilaaye mere percentage
(aayi o, aayi o, aayi o, ho, ho ..)
It makes me lie mere percentage
It makes me cry mere percentage
Bas 35 mere percentage
(aayi o, aayi o, aayi o, ho, ho ..)

Faltu ...

Updated: