Char Dina Ki Lyrics

Re batana us ghoos ko thurki budiya se
Ki wo bina tail ki laaltain hai
Oo hoye hoye jalegi kaise
Re bina signal ka mobile phone
O hoye hoye chalega kaise
Seeli diya salai o hoye jalegi kaise

O budiya adiyal tattu chalga kaise
Seeli diya salai o hoye hoye jalegi kaise
O budiya adiyal tattu
O hoye chalega kaise

Badi behuda bala hai reh ser se talegi kaise
Pakode pancho ke hai talegi kaise

Re jalegi kaise chalegi kaise bujegi kaise mukhna..rrr aa..

Chaar dina ki chamak chandni
Kar le jo karna
Chaar dina ki chamak chandni
Kar le jo karna
Pher budapa hoye hoye
Pher budapa bairi aavego

Char dina ki chamak chandni
Kar le jo karna
Chaar dina ki chamak chandni
Kar le jo karna
Pher budapa hoye hoye
Pher budapa bairi aavego
Pher budapa hoye hoye
Pher budapa bairi aavego

Tarah tarah ke rog de lenge gheri
Sare kunba nu kega raanj kate teri
Do din pache daal bhali bhi kar denge teri

Aag laga ke
Tail ger ke
Aag laga ke

Pher budapa hoye hoye
Pher budapa bairi aavego
Char dina ki chamak chandni
Kar le jo karna
Pher budapa hoye hoye
Pher budapa bairi aavego bharna
Pher budapa hoye hoye
Pher budapa bairi aavego bharna

Published:
Updated: